Reglement

 1. Stichting de Achterhoekse Wandel4daagse, verder te noemen Stichting AW4d, organiseert de Achterhoekse Wandeldagen onder auspiciën van de KWBN en wij bieden de mogelijkheid van vierdagendeelname of dagdeelname. Heeft u zich ingeschreven via de website als vierdagendeelnemer dan loopt u voor het AW4d-kruisje. Als dagdeelnemer ontvangt u altijd de herinneringsmedaille.
 2. De Achterhoekse Wandeldagen is uitsluitend een prestatiewandeltocht en is i.v.m. de wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt) helaas slecht geschikt voor rolstoelgebruikers. 
 3. De dagafstand varieert van circa 40, 30, 20 tot 12 km waarbij men niet mag snelwandelen of zich in een looppas voortbewegen; geen gebruik mag maken van vervoersmiddelen; geen afval en/of andere rommel op het parcours mag achterlaten.
 4. Deelname is geheel voor eigen risico. Stichting AW4d is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, ziekte, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Deelnemers onder de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene meelopen.
 5. Elke deelnemer is verplicht aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes of sancties zijn voor eigen rekening.
 6. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de geldende regels in bossen en natuurgebieden, de aangegeven routes te volgen en rekening te houden met overige wandelaars waarbij het gebruik van “nordic walking” stokken is toegestaan mits overige wandelaars hier geen hinder van ondervinden.
 7. Deelnemers dienen zich persoonlijk te melden bij de controles bij de start, op de route en bij de finish bij één van de controleurs. Gebeurt dit niet, dan wordt de deelnemer geacht te zijn uitgevallen en kan men de volgende dag niet meer starten.
 8. De Stichting AW4d behoudt zich het recht voor zonder restitutie van het inschrijfgeld de start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten.
 9. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met gebruik van persoonsgegevens voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Stichting AW4d. (gerechtvaardigd belang) zoals vermeld in de privacyverklaring van de Stichting AW4d op haar website conform AVG van mei 2018. Voor gebruik van deze persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.
 10. Honden zijn toegestaan mits deze zijn aangelijnd en zich sociaal gedragen en de eigenaar de uitwerpselen op de juiste wijze opruimt. Het is voor deelnemers niet toegestaan:

 • uiting te geven aan politieke gezindheid
 • aanstootgevend gedrag te vertonen of aanstootgevende kleding te dragen
 • zonder toestemming van het bestuur reclame-uitingen (bij zich) te dragen kinder- of wandelwagen e.d. mee te nemen
 • hoorbaar spelende geluidsdragers mee te nemen.

 

Het bestuur draagt er zorg voor dat alle deelnemers kennis kunnen nemen van het Reglement AW4d en zal dit bij schriftelijke aanmelding toezenden. Bij inschrijving via de website kan er alleen worden ingeschreven nadat men heeft bevestigd (aangevinkt) kennis genomen te hebben van het Reglement.

 

Nieuwsbrief

Wij houden jou op de hoogte!